Dịch Vụ Mài Kềm Cắt Da

Cuticle Sharpener Service

  • Nếu Anh Chị có nhu cầu mài kềm liện hệ xin liên hệ
  • $1 / Each.  
  • 50 cây trở lên, mài xong em ship free về tận nhà.
  • Gủi kềm về địa chỉ 

Duy Tran
5510 Gladiator way Norcross GA 30093.
Ghi rõ :
-  Họ tên người gửi
-  Phone, Address, Email
-  Số lượng.
Đặc biệt : Thanh toán sau khi nhận lại kềm đã mài và cảm thấy hài lòng
🙏 Thank you  🙏
DNN Supply LLC

Address: 5510 Gladiator Way Norcross GA 30093

© COPYRIGHT 2019 DNN Supply LLC.  

Manage by Wix.com